Nauka dla gospodarki, gospodarka dla nauki

Wydz. Mechaniczny
0

Nieodłącznym elementem funkcjonowania dzisiejszych szkół wyższych jest otwieranie się na potrzeby gospodarki i współpracowanie z biznesem oraz instytucjami jego otoczenia. Jak realizuje się takie podejście w łódzkim wydaniu? Za przykład niech posłuży Politechnika Łódzka.

Uczelnia od samego początku istnienia Łodzi akademickiej przyczyniała się do jej rozwoju. Przez lata politechnika kształciła rzesze inżynierów i magistrów, rozwijała się naukowo, ale i tworzyła rozwiązania technologiczne, które udawało się zastosować w praktyce. Obecnie uczelnia kooperuje z licznymi firmami i instytucjami, wspólnie z którymi pracuje nad innowacyjnymi rozwiązaniami, ważnymi nie tylko z punktu widzenia rozwoju technologicznego, gospodarczego, ale i potrzeb przeciętnego człowieka.

Politechnika Łódzka znalazła się w gronie trzech szkół wyższych, razem z Politechniką Gdańską oraz Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, które podpisały umowę ze światowym potentatem na rynku przemysłu lotniczego, jakim jest Airbus Helicopters. Będą one pracować nad ulepszaniem systemów i podzespołów helikopterów powstających w firmie. Umowa gwarantuje Politechnice Łódzkiej kontynuację trwającej już osiem lat współpracy z Airbus Helicopters, w ramach której łódzcy naukowcy pomagali m.in. przy konstrukcji śmigłowca hybrydowego X3 – jednego z najszybszych helikopterów na świecie. Ustanowił on nieoficjalny rekord prędkości w locie poziomym wśród śmigłowców – 472 km/h. Obecnie trwają dalsze badania nad aerodynamiką tej maszyny. Dodatkowo, firma Airbus Helicopters włączyła się w stworzenie nowego programu nauczania, który wdrożony został w IFE w ramach studiów II stopnia pod nazwą Advanced Mechanical Engineering. Firma zgłosiła już zapotrzebowanie na absolwentów tego kierunku.

Politechnika Łódzka współpracuje z największymi firmami regionu takimi jak Philips, Fujitsu, Dell Polska, Ericpol, Telecom i Gilette. W wyniku współpracy z Corning Cable Systems Polska uczelnia uruchomiła pilotażową sieć światłowodową Fiber To The Home o przepustowości 10 Gb/s stworzoną z użyciem najnowszych technologii okablowania światłowodowego. Z kolei wspólnie z firmą Seco/Warwick politechnika prowadzi projekt związany z wykorzystaniem grafenu do wytwarzania nowoczesnych materiałów przeznaczonych do magazynowania wodoru dla przemysłu kosmicznego i motoryzacyjnego. To pionierskie i jak dotąd najbardziej ekologiczne rozwiązanie w motoryzacji, bowiem wynikiem spalania wodoru przez tak zasilane silniki będzie jedynie woda.

Z inicjatywy istniejącego na Politechnice Łódzkiej Europejskiego Centrum Bio- i Nanotechnologii zostały określone obszary współpracy pomiędzy uczelnią i największym polskim producentem energii elektrycznej – spółką PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Jednym z takich obszarów są działania na rzecz ograniczenia emisji rtęci do atmosfery. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało dla konsorcjum złożonego z obu jednostek 22 mln złotych na realizację pierwszego wspólnego zadania badawczego pod nazwą „Opracowanie i wdrożenie technologii redukcji emisji rtęci do atmosfery z procesów spalania węgla”, którego celem jest ograniczenie emisji rtęci ze spalin emitowanych przez Elektrownię Bełchatów.

Naukowcy z Politechniki Łódzkiej to twórcy wielu nowatorskich rozwiązań i innowacyjnych przedsięwzięć na światowym poziomie. Znajdują one uznanie na międzynarodowych konkursach i są wykorzystywane przez koncerny na całym świecie. Oprócz wymienionych już rozwiązań, warto wspomnieć także o tekstylnych preformach do siatek komórkowych, które posłużą do wzmacniania podłoży dróg, nasypów, skarp czy konstrukcji z mas plastycznych i betonu, celulozie bakteryjnej do wytwarzania materiałów opatrunkowych, siatek przepuklinowych, rurek i implantów czy wreszcie ARchiwum – wirtualnej rekonstrukcji zabytków z wykorzystaniem technologii Augmented Reality (łączenie świata rzeczywistego z wygenerowanym cyfrowo).

W dochodzeniu do tego rodzaju efektów ma pomóc powstała na Politechnice Łódzkiej Interdyscyplinarna Szkoła Innowacji (ISI). Jest to program mający na celu pobudzanie, wspieranie i rozwój przedsiębiorczości akademickiej oraz tworzenie nowych innowacyjnych rozwiązań gotowych do wdrożenia na rynek. Działania podejmowane w ramach ISI mają zaowocować powstaniem nowych spółek spin-off oraz umożliwić preinkubację przedsięwzięć o znacznym potencjale rynkowym. Zresztą takimi spółkami uczelnia może się już pochwalić.

Jedną z nich jest Hart-Tech sp. z o.o., firma zajmująca się zaawansowanymi technologiami obróbki cieplnej i obróbki cieplno-chemicznej w tym m.in.: hartowaniem, nawęglaniem, azotowaniem, odpuszczaniem stali, przesycaniem jej i starzeniem.

Z kolei Advanced Graphene Products sp. z o.o.  swoją działalność skupia wokół wspominanych już innowacyjnych technologii z wykorzystaniem grafenu dla wszelkich gałęzi gospodarki. Automatyka domowa i rozwiązania proekologiczne w dziedzinie inteligentnego budownictwa to obszary funkcjonowania firmy REC.BIO sp. z o.o., która pomaga m.in. w zarządzaniu konsumpcją energii. Kwestie związane z zarządzaniem znajdą się również w polu zainteresowań kolejnej, będącej jeszcze w fazie realizacji spółki spin-off Politechniki Łódzkiej, jaką jest Developer sp. z o.o. Zajmie się ona metodyką zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi oraz modelem procesowego zarządzania ryzykiem działalności spółek publicznych i jednostek budżetowych. Na rynku funkcjonują już z kolei dwie inne firmy stworzone przez uczelnię, a mianowicie Anagonica sp. z o.o., której działalność polega na ocenie funkcji śródbłonka naczyniowego opartej na pomiarze zmian fluorescencji skóry wywołanych zaburzeniami przepływu krwi oraz CEmag sp. z o.o. – Centrum Badań i Produkcji Technologii Elektromagnetycznych, które  swoją działalność prowadzi  między innymi w oparciu o technologię z Politechniki Łódzkiej, jaką jest nitka hybrydowa do indukcji elektromagnetycznej.

Uczelnia jest także udziałowcem Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo‐Technologicznego, w którym znajduje się BioNanoPark – jedno z najnowocześniejszych w Europie centrów badawczo‐wdrożeniowych dla biznesu. W jego skład wchodzi Laboratorium Biotechnologii Przemysłowej oraz Laboratorium Biofizyki Molekularnej i Nanostrukturalnej. Funkcjonuje tu także jedyna w Polsce Pracownia Indywidualnych Implantów Medycznych umożliwiająca konstruowanie i wytwarzanie implantów wykonywanych na miarę dla konkretnych pacjentów metodą tzw. szybkiego prototypowania.

Politechnika Łódzka patronuje również licznym klastrom, czyli zespołom złożonym  z przedsiębiorstw, instytucji i organizacji połączonych ze sobą siecią wzajemnych zależności. A mowa tutaj m.in. o Klastrze Inżynierii Biomedycznej, Klastrze Zaawansowanych Technologii Przemysłu Włókienniczo-Odzieżowego czy Klastrze Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej. Uczelnia współtworzy także ICT Klaster Polska Centralna, który rekomenduje studia informatyczne na poziomie inżynierskim oraz studia podyplomowe prowadzone na PŁ.

Przykłady tego rodzaju inicjatyw podejmowanych przez uczelnie pokazują, jak wymierne efekty może mieć współpraca nauki z przemysłem i biznesem. Działalność szkół wyższych na rzecz rozwoju lokalnej, krajowej, ale i światowej gospodarki to jeden z ważniejszych elementów ich współczesnej misji. Misji, która ma przyszłość.

 

Autor: Paulina Czarnek

Zostaw komentarz